ליסינג סנטר

הסכם מכירת רכב

ליסינג  >  רכב ליסינג  >  מכירת רכב  >  הסכם מכירת רכב
מכירת רכב: מידע נוסף

הסכם מכירת רכב מהווה חלק מהותי בעסקאות מכירת רכבים. כאשר בעל רכב מחליט שהוא מוכר את רכבו למישהו אחר, הוא בעצם מעביר את החזקה על הרכב לקונה, ולא משמש עוד כבעל הרכב. כחלק מתהליך מכירת רכב, עוד בטרם העברת התשלום על הרכב, המוכר והקונה חותמים שניהם על הסכם הנקרא "הסכם מכירת רכב" ורק לאחר מכן מתבצעת העסקה.

חוזה מכירת רכב

הסכם מכירת רכב, הינו חוזה שנערך בין מוכר הרכב לקונה הרכב במהלך ביצוע עסקת המכירה. חוזה למכירת רכב מכיל בתוכו מספר פרטים הכרחיים הנוגעים לעסקת המכירה, בניהם פרטי המוכר והקונה (שם, תעודת זהות, כתובת וטלפון), פרטי הרכב (סוג הרכב, שנת ייצור, מספר בעלים קודמים וכו'), ופרטי התנהלות העסקה (מחירה, תנאי התשלום ומועדיהם).

שני הצדדים, הקונה והמוכר, נדרשים לחתום על ההסכם על מנת להצהיר על הסכמתם לתנאי העסקה. מטרת חוזה מכירת רכב היא ליישב את עסקת המכירה, באופן מסודר ואחיד שיהיה מקובל על שני הצדדים, וזאת במטרה להמנע מחילוקי דעות, חוסר התאמה בין גרסאות, חוסר תמימות דעים בנוגע לפרטי העסקה ושאר תקלות שעלולות להתרחש בעתיד.

העברת בעלות על הרכב

לאחר שמחליטים על סכום העסקה, דרך ביצוע העסקה ואף חותמים על הסכם מכירת רכב, כל שנשאר לעשות זה להעביר את הבעלות של הרכב מידי המוכר לידי הקונה. העברת הבעלות מטרתה להאציל את כל הזכויות שיש לבעל הרכב הנוכחי אל קונה הרכב. דהיינו, כאשר מבצעים את הליך העברת הבעלות, מסבים את זכות השליטה ברכב מן המוכר אל הקונה. בעוד המוכר מאבד את הקניין על הרכב, הקונה הופך להיות בעל השליטה היחיד ברכב. את העברת הבעלות הולכים שני הצדדים (הקונה והמוכר) לבצע יחדיו באחד מסניפי הדואר העירוניים. בתום התהליך, החזקה על הרכב עוברת לידי הקונה ומכירת הרכב הסתיימה.

דוגמאות להסכם מכירת רכב

חוזה מכירת רכב קיים במגוון נוסחים אך תכליתם זהה. להלן מספר דוגמאות להסכמי מכירת רכב:

 
פריים ליס 730