ליסינג סנטר

ליסינג תפעולי: טיפים

ליסינג  >  ליסינג תפעולי  >  טיפים לליסינג תפעולי

הסכם ליסינג תפעולי מורכב ממספר רב של פרטים אשר עשויים להשפיע בצורה מהותית על כדאיות העסקה. לפניכם טיפים לביצוע עסקת ליסינג תפעולי. תהליך הבדיקה וההשוואה בין ההצעות השונות דורש לבחון בקפידה, את ההתייחסות בהסכם לסעיפים הבאים:

תקופת החכירה

תקופת החכירה המקובלת הינה שלוש שנים, אולם ישנן חברות המציעות עסקאות לתקופות ארוכות יותר, ארבע ואף חמש שנים. תקופת חכירה ארוכה יותר מאפשרת מחד את הוזלת העלות החודשית של החכירה, אולם מאידך החברה החוכרת כבולה לעסקת הליסינג לתקופה ארוכה יותר ומחזיקה צי רכבים ישן יותר.

חכירת רכב ישן

חברות מסויימות (בעיקר קטנות) מאפשרות לעיתים חכירת רכבים ישנים בתעריף זול משמעותית מתעריף רכב חדש. אופציה זו מאפשרת גם לעובדים מדרג נמוך לקבל רכב צמוד מליסינג במחיר אטרקטיבי. כדאי לברר במהלך המשא ומתן עם חברת הליסינג האם אופציה זו קיימת בחוזה.

אבזור

חשוב לציין כי במקרים רבים רמת האיבזור של רכבים מליסינג הינה נמוכה ביחס למקובל בשוק הפרטי. צעד זה נועד להוזיל עלויות ובמיוחד מאפשר רכישת רכבים בקבוצת מס נמוכה יותר (כך שהעובדים משלמים "שווי למס" נמוך יותר). יש להקפיד על קבלת מפרט איבזור מדוייק לפני הזמנת הרכבים.

מקדמות

כל חוזי הליסינג כוללים סעיף מקדמות. ברוב המקרים מדובר על תשלום של שלושה חודשים מראש, כתלות בסוג הלקוח.

עמלות יציאה

המקדמות משמשות לתשלום עמלות יציאה במקרים של סיום החוזה ע"י החברה החוכרת. בדרך כלל גובה העמלות יהיה כדלקמן:
סיום במהלך השנה הראשונה – 3 חודשי עמלה
סיום במהלך השנה השניה – 2 חודשי עמלה
סיום במהלך השנה השלישית – חודש עמלה

תשלומים חריגים

במהלך תקופת חוזה החכירה קיימות עלויות נוספות שאינן מכוסות במסגרת התשלום החודשי (קנסות, כביש 6, תאונות וכו'). יש לוודא כי גביית התשלומים החריגים תתבצע שלא במסגרת הוראת הקבע אלא באמצעות אישור חשבוניות פרטני, זאת על מנת להשיג בקרה הדוקה יותר על החריגות.

הצמדות

התשלומים במסגרת ההסכם צמודים למדד המחירים לצרכן. יש לשים לב כי אין הגבלה על עדכון הסכומים כלפי מטה במקרה של מדד שלילי, זאת עד לסף תחתון המצויין בהזמנה.

תקרה שנתית

הסכם ליסינג סטנדרטי כולל סעיף המציין את מגבלת הקילומטרז' השנתית (בד"כ בין 30 - 20 א' קמ'). במקרה של חריגה ממגבלה זו, על החברה החוכרת לשלם עבור כל קילומטר נוסף.

עלות החריגה לקילומטר

עלות זו נקובה בד"כ בש"ח (~0.2) אך לעיתים יכולה להיות גם בדולרים.

אופן חישוב החריגה (פול)

חשוב מאוד להקפיד כי חישוב החריגה מתקרת הקילומטרז' יתבסס על ממוצע כל הרכבים בחברה (פול) ולא על כל רכב באופן פרטני.

רכב חלופי

יש לוודא, כי במסגרת ההסכם, מתחייבת חברת הליסינג להעמיד רכב חלופי מאותה קבוצת רכב במקרה של תאונה / תקלה / טיפול / גניבה. חשוב להקפיד כי החוזה מציין מפורשות את מועד המסירה של הרכב החלופי – בד"כ תוך 6 שעות מזמן ההודעה לחברת הליסינג.

רמת שירות

יש לוודא כי בחוזה מצויין במפורש, כי במקרים בהם נדרשת הובלת הרכב לטיפול / רישוי וכדומה מחוייבת חברת הליסינג להגיע למקום העבודה של החוכר ע"מ להעביר את הרכב לטיפול.

כיסוי ביטוחי

למרות שחלק מחברות הליסינג אינן מבטחות את ציי הרכב אצל חברות הביטוח (משיקולי עלות / תועלת), הרי שמבחינת החוכר הרכב מבוטח, למעשה, בביטוח מקיף כולל צד ג' וביטוחים משלימים (שמשות ומערכות שמע).חשוב להעיר כי יתכן ויהיו מקרים בהם יווצר ניגוד עניינים בין המבטח למשכיר ולכן במקרים אלה תהא עדיפות למצב בו המבטח והמשכיר אינם נושאים את אותו הכובע.

מע"מ

ביטוח מקיף אינו חייב במע"מ (בניגוד לביטוח עצמי) ולכן כאשר משווים מחירים בין חברות הליסינג חשוב לבחון את המחיר המוצע כולל מע"מ.

נהג צעיר

למרות שחברות הליסינג מגבילות את השימוש ברכב לנהגים צעירים, ניתן לדרוש שימוש לנהג צעיר עבור רכב ספציפי כאשר תהיה לכך השפעה על גובה ההשתתפות העצמית. בנוסף, חשוב לבחון כיצד החברה מגדירה נהג צעיר.

השתתפות עצמית

בעת המו"מ מול חברת הליסינג, יש לשים דגש מיוחד על גובה ההשתתפות העצמית, שכן עלות זו הינה המשמעותית ביותר מבין העלויות החריגות.

 
פריים ליס 730