ליסינג סנטר

שווי רכב

ליסינג  >  רכב ליסינג  >  שווי רכב

שווי רכב לצרכי מס או בשמו שווי שימוש ברכב נקבע בהתאם למחיר הרכב ומחושב בהתאם לאחוז המס שנקבע לו. כל המידע על חישוב שווי רכב צמוד והרפורמה במס.

שווי שימוש רכב

חברות ועסקים רבים מעניקים לעובדיהם רכב ליסינג מהחברה ובכך מעניקות הטבה משמעותית לעובד. עובד המקבל רכב צמוד צריך לשלם מס שהינו שווי שימוש ברכב. גובה המיסוי נקבע בהתאם למחיר הרכב.

עד לשנת 2009, הרכבים בישראל חולקו לשבע קבוצות שווי עיקריות בהתאם למחירן:

קבוצה 1: עד 92,000 שקל
קבוצה 2: מ-92,001 שקל עד 111,000 שקל
קבוצה 3: מ-111,001 שקל עד 130,000 שקל
קבוצה 4: מ-130,001 שקל עד 147,000 שקל
קבוצה 5: מ-147,001 שקל עד 191,000 שקל
קבוצה 6: מ-191,001 שקל עד 273,000 שקל
קבוצה 7: מ-273,001 ומעלה

שווי השימוש ברכבים שיוצרו עד 2009 נקבע בהתאם לקבוצת השווי אליה היו שייכים.

טבלת שווי שימוש ברכב

הטבלה הבאה מציגה את שווי השימוש החודשי למיסוי בשנים 2008-2009:

 2009  2008 קבוצה 
 1580  1380  1
 1730  1530  2
 2450  2100  3
 2980  2570  4
 4130  3580  5
 5320  4590  6
 6790  5820  7

שווי שימוש לינארי: הרפורמה במס

בראשית שנת 2010 נכנסה לתוקף רפורמה בעקבותיה שווי שימוש ברכבים משנת ייצור 2010 ומעלה מחושב בשיטת שווי שימוש לינארי (רציף). המשמעות היא ששווי השימוש יחושב כאחוז ממחיר הרכב ולא לפי קבוצת רכב מוגדרת מראש. המשמעות היא שהחל משנת 2010 שווי השימוש מחושב על פי אחוז קבוע ממחיר המחירון של הרכב. שעור המס לשנת 2010 עמד על 2.04% לרכב שמחירו לא עולה על 130000 ₪ ו2.48% לרכבים שמחירם עולה על 130000 ₪. אחוז המס לחישוב שיעור שווי שימוש ברכב עתיד לעלות במשך השנים.

רכבים היברידיים נהנים מהטבה מיוחדת בניכוי 500 ₪ משווי השימוש בהם כחלק ממגמה לעודד שימוש ברכבים ידידותיים לסביבה.

 
פריים ליס 730