ליסינג תפעולי

הוא השיטה הנפוצה ביותר למימון רכב עבור עסקים. בשיטה זו, כל תחזוקת הרכב הינה באחריות המשכיר, כולל ביטוח, תחזוקה, בלאי והוצאות שוטפות. החברה או העסק משלמים תשלום חודשי לחברת הליסינג, המכסה את כל הוצאות המכונית מלבד את הדלק. המכונית נשארת בבעלות המשכיר.

בשיטת ליסינג התפעולי תוכל לנסוע ברכב חדש כל החיים מבלי לדאוג לירידה בערך המכונית, לעלות התיקון או לביטוח.